Примусове виконання рішень зобов’язального характеру
Написав Administrator   
25.04.2012

Державна виконавча служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

 Виконання рішень,    перелік    яких   встановлено   законом, покладається на державних виконавців. Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що   державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених законом   заходів примусового  виконання  рішень,  неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

 Державний виконавець: здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення,  зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий  документ),  у  спосіб  та  в  порядку, встановленому виконавчим документом і законом; надає сторонам  виконавчого  провадження  та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; розглядає заяви  сторін  та   інших   учасників   виконавчого провадження і їхні клопотання; заявляє в  установленому  порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених законом; роз'яснює сторонам їхні права і обов'язки.

 Статтею 75 Закону України «Про виконавче провадження» передбачені Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. До таких рішень відносяться рішення про виселення боржника, вселення стягувача, відібрання дитини та поновлення на роботі незаконно звільненого працівника.

 Після  відкриття  виконавчого  провадження  за  виконавчим документом,   що   зобов'язує   боржника  вчинити  певні  дії  або утриматися  від  їх  вчинення,  державний   виконавець   перевіряє виконання   рішення   не  пізніше  ніж  на  наступний  день  після закінчення строку  для самостійного виконання рішення.  Якщо рішення підлягає негайному  виконанню,  його  виконання  перевіряється  не  пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження.

У  разі  невиконання  зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає  на  боржника  штраф  від 340 до 1190 грн. та не пізніше п'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення.

 Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено  без участі   боржника,   державний  виконавець  організовує  виконання відповідно  до  повноважень,  наданих  йому  законом,  та  вносить подання  (повідомлення)  правоохоронним  органам  для  притягнення боржника до відповідальності  згідно  із  законом.  При  цьому  на боржника  повторно  накладається  штраф.

 У  разі  якщо  виконати  рішення   без   участі   боржника неможливо,   державний   виконавець  накладає  на  боржника  штраф та   вносить   подання (повідомлення)  правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом,  після чого виносить постанову про   закінчення   виконавчого   провадження,  яка  затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець,  і  повертає  виконавчий  документ  до  суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав.

 Державний  виконавець  під  час  виконання   рішення   про заборону  вчиняти  певні дії або про утримання від вчинення певних дій  доводить  до  відома  боржника  резолютивну  частину   такого рішення,  про  що  складає  відповідний акт.

 Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного  працівника  виконується  негайно.  Виконання рішення вважається  закінченим  з  дня  видачі  відповідного  наказу   або розпорядження  власником підприємства,  установи,  організації або уповноваженим ним органом,  фізичною  особою,  фізичною  особою  - підприємцем,  який  прийняв  незаконне  рішення про звільнення або переведення працівника,  після чого державний виконавець  виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

 Під час виконання рішення про відібрання дитини  державний виконавець  провадить  виконавчі дії за обов'язковою участю особи, якій дитина передається на виховання,  із залученням представників органів опіки і піклування.  

За  необхідності  державний  виконавець може звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про  тимчасове  влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, оголошення розшуку дитини, чи постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи де знаходиться дитина щодо якої винесено рішення про відібрання.   

 У  разі  якщо  боржник  перешкоджає  виконанню рішення про відібрання дитини,  до нього  застосовуються  заходи,  передбачені законом, накладаються штрафні санкції та вноситься подання  про притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду або перешкоджання виконанню.

Відповідно до ст. 382 Кримінального кодексу України умисне невиконання рішення, вироку, постанови, ухвали суду, які набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню карається позбавленням волі на строк до трьох років.

 Законом України «Про виконавче провадження» передбачено окремий порядок виконання рішення про вселення стягувача. Державний   виконавець  перевіряє  виконання  рішення  про вселення стягувача на  наступний  день  після  закінчення  строку для самостійного виконання рішення. У разі невиконання боржником рішення державний  виконавець виконує його примусово. Примусове вселення  полягає у забезпеченні державним виконавцем  безперешкодного  входження  стягувача  у приміщення, зазначене    у   виконавчому   документі,   та   його   проживання (перебування) в ньому.

 Державний  виконавець  зобов'язаний  письмово   повідомити боржника і стягувача про день і час примусового вселення.  Боржник вважається повідомленим про  примусове  вселення  стягувача,  якщо повідомлення надіслано йому за адресою,  за якою має здійснюватися вселення,  чи іншою  адресою,  достовірно  встановленою  державним виконавцем.  Відсутність  боржника,  повідомленого  про день і час вселення, не є перешкодою для виконання рішення про вселення.

Державний виконавець Кравчук Олександр Євгенович

опубліковано
Додати новийПошукRSS
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі!