The payout rate
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color


Охоронник вахта Київ
Робота, заробіток
(30.03.2018)

Оборудование для мяс
Бізнес, фінанси, виробництво
(12.03.2018)


Головна arrow Історія міста arrow Версії щодо назви Коростишів
Версії щодо назви Коростишів Надрукувати Надіслати електронною поштою
Рейтинг: / 901
ГіршаКраща 
Написав Administrator   
16.11.2007

Одним з перших свою версію щодо назви мі­ста висунув краєзнавець Л. Похилевич у праці «Уезды Киевский и Радомысльский: Стат. и ист. заметки о всех населенных местностях в тех уездах и с подробными картами их». Він пише: «Корость или короста на славянском языке означает гроб. (Вложиша (тело св. Влади­мира) в корьсту мороморяну»). Следовательно, Коростышев тоже, что Гробовой. И в самом деле есть местная причина подобного названия. Близ местечка находятся древние долмены или каменные надгробные памятники».


Коростишівський краєзнавець М. Бродацький в статті «Найдавніший Коростишів» пише: «Походження нової на­зви (Коростишево) пов'язане з виникненням переважно хлі­боробського поселення на лі­вому березі Тетерева, де жи­телям ціною великих зусиль доводилося відвойовувати від лісу поле, звільняти його від пеньків, корчів, коріння. Від давнього українського слова «корост» тобто корчі, пеньки, коріння і пішла назва Корос­тишево».

Наукові працівники інсти­туту мовознавства ім. О. О. По­тебні АН УРСР кандидати фі­лологічних наук О. Стрижак та О. Безпояско дотримуються думки, що топонім Коростишів є присвійною формою іменни­ка, утвореного за допомогою суфікса -ів від прізвиська Ко-ростиш. У свою чергу антропонім Коростиш виник шля­хом додавання до основи Ко­рост суфікса -ши. За що про­зивали людину Коростом — не відомо. Можливо, за хворобу?

Певної міри такої позиції дотримувався й старший нау­ковий співробітник інституту російської мови АН СРСР Ж. Варбот. Він пише: «Никаких определенных исторических сведений о происхождении названия Коростышєв обнаружить не удалось. Судя по форме названия (суффикс -ев), оно возникло как производное от имени. Правда, имеющиеся в нашем распоряжении источники не содержат древне-русского имени Коростиш, есть лишь имена Короставий (1435 г) и Коростовой (1485 г.). Но существование имени Коростыш на базе слов короста, короставый вполне возможно.

Следует учесть, что прозвище—имя Коростыш могло быть мотивировано не только наличием у человека струпьев, коросты, но и манерой поведения, характером: в русских говорах довольно широко известно употребление слова короста как обозначение гордого, заносчивого человека, с которым трудно общаться (Словарь русских народ­них говоров. Гл, ред. Ф. П. Фи-лин. Вьіп. 14)».

Досить грунтовно в середині 1980-х років вивчала топоніми ра­йону бібліотекар бавовняної фа­брики Л.А. Омельченко, яка опуб­лікувала в районній газеті декі­лька статей на цю тему. Вона та­кож схиляється до думки, що на­зва міста походить від імені, прі­звища перших поселенців, або за­сновника поселення Коростиша, хоч і не відкидає походження на­зви від старослов'янського «корст», «корост»—камінь.

Кандидат філологічних наук В. Єршов, спираючись на діалекто­логічний матеріал, зібраний ним в Коростишівському районі, стве­рджує, що назва міста пішла від слова короста. І дає пояснення цьому слову як «випалене місце на землі після вогнища». На його думку, ті ж, хто поселився на не­сприятливому місці для життя, очевидно могли отримати прізви­ська коростиші, де архаїчний су­фікс -ши означає емоційно-не­гативне ставлення, а наступний суфікс -їв чи -ов, що приєдна­вся до топоніма пізніше, означає приналежність до когось, чогось.

А ось що писав доцент Жито­мирського педінституту П. Біло­ус в газеті «Радянська Житомир­щина» від 24 вересня 1996 року: «Назва міст Коростень і Корос­тишів виходить з давньослов'янських оповідей про те, що покро­вителем древлян, а саме до цього племінного союзу належала наша територія в 9-10 століттях, був бог літньо-осіннього Сонця—Хорс, а оскільки відомо, що капища (міс­це поклоніння язичеським богам) були як в Коростені, так і в Коростишеві, то в назвах цих насе­лених пунктів відбулося ім'я со­нячного божества». Що ж до чергування звуків, то в нашій мові, свідчить автор далі, взаємозаміна г, к, х—досить помітне яви­ще.

П. Білоус припускає також, що «Топонімічним двійником Коростеня (а в давнину, може й другим після столиці древлян мі­стом) в основі семантики назви Коростишева може бути й ма­ловідома легенда: «...а друге ка­пище було на Тетереві, покло­нялися й тут Хорсу, але не ті­шилися гординею, бо малі були перед Коростенем Великим». Із легенд довідуємось про давню форму творення паралельних топонімів. Наприклад, відомо, що були Київ і Києвець. Виходить споріднені й Коростень та Коростишів, а суфікс -ши вка­зує на меншовартість».

Інші ж населені пункти об­ласті, які походять від слова ко­рост, він пов'язує зі словом корст—по-давньому «камінь», тобто поселення на камені.

Різні тлумачення слова ко­рост ми знаходимо і в словниках української мови, зо­крема, у Грінченка. Серед них загальновідоме короста—хворо­ба шкіри, так і менш вживані «короставий»—жорсткий (з тве­рдою поверхністю), «корост»— коріння та інше на полі, «коростувате»—поле, на якому бага­то коріння.

У «Топопомічному словнику довіднику Української РСР: М. Янко «давнословянське слово корость, означає камінь.

А в книзі О. Кругляк,і «ім'я вашого міста» слову корост дається пояснення також як «хмиз», «чагарник».

Як бачимо, однозначної думки щодо назви нашого міста немає. Версії висуваються різні і відкидати жодну з них не можна. Особисто я перевагу від­даю все ж таки походженню назви Коростишева від власно­го імені чи прізвища одного з його засновників. І ось чому. В Литовській метриці, датованій 1471 роком, дається перелік при­писаних до Житомирського замку населених пунктів. Серед них згадуються села Романово, Левков, Бординов, Костешов. Всі вони, зви­чайно, утворились від імені чи прізвища.

Окремого дослідження потребує вислів «Костешовь двор», яке окремі дослідники-краєзнавці тлума­чать як Коростишев. е одним доказом версії, що я підтримую, може бути й легенда, в якій ро­зповідається, що в давні часи на наш край часто нападали тата­ри, грабуючи і вбиваючи його населення. Ні князь, ні воєводи не могли від них оборонитись. Тоді один з жителів, зібравши загін хоробрих чоловіків, зробим на березі річки Тетерів засідку і розбив ворогів, а на місці цієї засідки заклав укріплений двір. Від прізвища славного отамана і пішла назва поселення Коростишов.

опубліковано
Додати новийПошукRSS
Юрій Іващенко - Коростишів - нова мала пданета     | 89.162.189.74 | 2009-02-12 17:36:39
Учорашнє поновлення офіційного списку назв малих планет http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html містить чергове імя, повязане з Житомирщиною, це Korostyshiv. Так Комісія з номенклатури небес...
Святая   | 95.111.138.83 | 2010-01-17 12:46:43
да скукотиша)))
ЦУЦУЛЬКА   | 95.132.162.12 | 2010-12-07 19:53:14
давай побалакаємо
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі!


 
< Попередня   Наступна >

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Статистика

Користувачів: 9771
Новин: 233
Посилань: 16
Відвідувачів: 21476584

Хто он-лайн

Голосування

Які фільми Вам більш всього подобаються?
 

Випадкова картинка

2BBC7C8EE1FA-1.jpg

Погода


GISMETEO: Погода по г.Коростышев